SERTIFISERINGAR

Helle Elecon AS er ein trygg og god leverandør og samarbeidspartnar for våre kundar. Dette inneber mellom anna at me har fokus på å ha naudsynte sertifiseringar og tillatelsar på plass.
Her er ei oversikt over relevante sertifiseringar og tillatelsar:

ansvarsrett

Helle Elecon AS har sentral godkjenning innan «Utførelse av Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem i tiltaksklasse 3″.

medlem av nelfo

Helle Elecon AS er medlem av NELFO, ei forening for EL- og IT-bedriftene i Norge. Organisasjonen fungerer mellom anna som medlemsverksemdene sitt bindeledd til politiske myndigheter og beslutningstakare. Elsikkerhet, energieffektivisering og auka kompetanse i bransjen, er nokre av NELFO sine viktigaste arbeidsområder.

autorisert_tele_v2

Helle Elecon AS har Ekomnett-autorisasjon frå Post- og teletilsynet. Dette sikrar at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) vert installeret og vedlikehalde slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet vert ivareteke. Dette betyr mellom anna at denne type arbeid vert utført av personell med nødvendige kvalifikasjonar.