REFERANSAR

Sidan oppstarten på 80-tallet har me gjennomført mange spanande og varierte prosjekt rundt omkring i Sunnhordlandregionen.
For å gje deg eit innblikk i nokre av oppdraga me har utført for våre kundar, finn du her ein oversikt over prosjekt me har gjennomført i seinare tid.

naering01
Helle Elecon AS har utført elektroinstallasjonen i Hardnor sitt nye industribygg på Heiane på Stord.
Prosjekt utført i seinare tid
Industribygg for Hardnor.
Viking Fjord AS - fiskeslakteri Sunde.
Halsnøytunet (aldersheim).
Skotlio boligblokk (13 leiligheter + garasje).
SKL- administrasjonsbygg fase 1.
Hamnegata Terrasse (34 leiligheter, garasje).
Tannlege Øen (bolig og tannlegekontor).
TESS Næringsbygg Heiane, lager, verkstad og butikk.
Kunnskapshuset bygg 1.
Kunnskapshuset bygg 2.
4 mannsbolig Halsnøy.
Diverse fritidsboligar i Kvinnherad.
Diverse boligar i Kvinnherad.
Diverse fritidsboligar i Stord.
Diverse boligar i Stord.
Onarheimskule - ombygging/rehabilitering.
Lunde Barnehage - ombygging frå skole.
Oppdrettskatamaraner (13 stk).
Vedlikehald og ombygging av ei rekkje snøggbåtar ved Oma Slipp.
Prosjektdeltaking
Arbeidsleiing ved Fjellstrand AS via Marimtim Elektro (utrusting av supplyskip og hurtigbåtar).
Arbeidsleiing K-lab Kårstø for LOS Elektro AS.
Montørar utleigd til Kværner Stord AS (Bygging av ei rekkje olje- og gassrelaterte anlegg).
Montørar utleigd til LOS Elektro (Ombygging av ei rekkje oljeriggar på diverse verft).