PRIVAT

Helle Elecon AS tilbyr alle tekniske fag til den private marknaden. Anten du skal i gong med nytt hus, byggje garasje eller realisere hyttedrømmen, bistår me deg på beste måte.
Me er ein komplett leverandør av røyr, elektro og ventilasjon for deg som skal byggje nytt eller renovere. Gjer deg nytte av vår kunnskap og kompetanse, og få mange gode tips og råd til belysning, varme og intelligent styring av det elektriske anlegget.

Elektroinstallasjon utført i einebustad i Rustungvegen på Stord. Eit eksempel på at godt og tett samarbeid med kunde gjev eit best mogeleg resultat.

Nybygg
Renovering og oppussing
Fagkompetanse og service