PRIVAT

Helle Elecon AS utfører alle typar elektroarbeid relatert til den private marknaden. Anten du skal i gong med nytt hus, byggje garasje eller realisere hyttedrømmen, bistår me deg på beste måte.
Me er ein komplett leverandør av elektriske varer og tenester for deg som skal byggje nytt eller renovere. Gjer deg nytte av vår kunnskap og kompetanse, og få mange gode tips og råd til belysning, varme og intelligent styring av det elektriske anlegget.

Vår hovudfokus er elektroinstallasjon med lys og varme. Me utfører samstundes installasjon av sikkerhetsløysingar, tele- og data (spredenett), om det er ynskjeleg.

I vår installasjonsbutikk finn du eit rikt utval av produkt og varer relatert til elektroinstallasjon. Dersom me er totalleverandør til deg som husbyggjar, vil me kunne tilby rabatterte prisar på våre produkt og varer.

Elektroinstallasjon utført i einebustad i Rustungvegen på Stord. Eit eksempel på at godt og tett samarbeid med kunde gjev eit best mogeleg resultat.

Nybygg
Renovering og oppussing
Fagkompetanse og service