NÆRING

Helle Elecon AS er ein teknisk totalleverandør. Gjer deg nytte av vår erfaring og kompetanse på leilighetsbygg, offentlege bygg, forretningsbygg og industribygg.
Eit vellukka prosjekt krev god prosjektering og planlegging saman med kunde, samt ei fagmessig og profesjonell prosjektgjennomføring.

Forutan å oppfylle alle dei gjeldande reglar og krav som gjeld for leilighets- og/eller næringsbygg i dag, vil me kunne bistå med å finna fram til dei gode løysingane for å skapa eit best mogeleg sluttprodukt.

Helle Elecon AS stod for prosjektering og elektroinstallasjon i Kunnskapshuset på Stord.

Nybygg
Vedlikehald og oppgradering
Service