Helle Elecon AS er en ledande totalteknisk leverandør i Sunnhordland med i nesten 200 tilsette.

Me ønsker oss nye lærlingar innan fleire fagområde; Elektro, Røyr, Telekom

og søker deg som er:

  • Fagleg interessert
  • Lærevillig
  • Serviceinnstilt
  • Pliktoppfyllande

Me legg vekt på et variert og godt fagleg innhald i læretida din innan alle våre marknadsområde: Service, bygg og anlegg, industri og marine, klima og energi i avdelingane på Stord, Bømlo, Kvinnherad og reiseavdelinga.

Du kan enten sende søknad til post@helleelecon.no eller du kan ta kontakt med;

Søknadsfrist: 15.02.22

Me gleder oss til å få DEG med på laget!